Trải nghiệm 6 tháng kiếm tiền trên Fiverr và cái kết… (PHẦN 1)

Fiverr là 1 nền tảng kết nối các freelancer và các công ti trên toàn cầu. Mình đã quyết định thử làm trên Fiverr (với tư cách là …